25 Ocak 2013 Cuma

Portfolyo Nedir?


Portfolyo Nedir? Nasıl Uygulanır?
Portfolyo, çağdaş eğitim anlayışının bir unsuru olarak, öğrencilerin dönem boyunca yaptıkları çalışmaların bir dosyada toplanmasıyla süreç odaklı olarak yapılan değerlendirmedir. Çocuğun emeğini, gelişimini ve başarılarını belgeleyen, bir amaca hizmet eden performans değerlendirme türüdür.
Portfolyo dosyası, öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme alanları ile ilişkili olarak göstermiş, çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan; sistemli ve amaçlı olarak oluşturulan gelişim dosyalarıdır.

Portfolyonun Amaçları
·                  Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak.
·                  Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmelerin dışına çıkmak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek
·                  Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek
·                  Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak
·                  Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğinin somut resmini çizebilmek
·                  Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek
·                  Çocuğun zihinsel, psiko-motor, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini gözlemlemek
·                  Portfolyo çalışması, öğretmen açısından zaman alıcı olmakla birlikte daha objektif değerlendirme yapabilmesi için ve yaptığı değerlendirmenin gerektiğinde somut kanıtını sunabilmesi için yararlıdır.

Çocuk-Veli-Öğretmen Portfolyo Görüşmesi Nasıl Gerçekleştirilir?
Portfolyosunu ailesiyle birlikte gözden geçirerek kendisinin nasıl geliştiği yönünde bilinçlenmek, etkili bir öğrenme ortamı yaratarak çocuğun yaptığı işlerle gurur duymasını sağlar.
Anne-babalar bu toplantıya katılarak çocuklarını nasıl desteklediklerini ona somut biçimde göstermiş olurlar. Çocuklarının nasıl geliştiğini ve nelere ilgi duyduğunu görürler. Çocuklarının yaptıklarını beğenerek ve olumlu düşünce ve yorumlarını belirterek gelişimine katkı yaparlar.
Bu toplantı esnasında portfolyo değerlendirmesinin çocuk ağırlıklı olduğu unutulmamalıdır. Bu toplantıda öğretmenin değil, çocuğun konuşması gerekmektedir. Bu nedenle, çocuğun yönettiği portfolyo değerlendirmesi esnasında öğretmene çocuğun gelişimi ile ilgili sorular sorarak öğrencinin toplantıdan dışlanmaması önerilir.
Çocuğunuzun yönettiği ve portfolyo dosyasını paylaştığı bu toplantıda ona yardımcı olmak önem taşır. Her çocuk kendi kişisel özelliklerine göre farklı bir şekilde ve seviyede sunumunu yapacaktır. Deneyim ve öğrendiklerini anlatması için sunumun en başında öğretmeni tarafından öğrenci cesaretlendirip teşvik edilir. Öğretmen daha sonra geri planda yer alır.

Portfolyo Sunumunda Ailelerin Dikkat Etmesi Gerekenler:
·                            Olumlu bir ortam yaratmak için yardım edin,
·                            Konuşmayı çocuğunuzun yapmasına fırsat verin,
·                            Çocuğunuzu dinleyin,
·                            Açık uçlu sorular sorarak çocuğunuzu cesaretlendirin. (Bu çalışmadan neler öğrendin? Bu çalışmanı bize anlatır mısın? Ya da Bu çalışma hakkında bize ne anlatmak istersin? Buna benzer çalışmaları evde yapma konusunda ben sana yardımcı olabilir miyim? Nasıl yardımcı olabilirim? Bu çalışmada neyi öğrendin? )
·                            Çocuğunuzu başkaları ile kıyaslamayın.

Not: Görsel alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder